Wordpress | Laravel | PHP

Preusmeravanje posle login-a

Pri izradi web aplikacije često se javlja potreba da se registrovni korisnici, posle login-a, usmere na deo sajta predviđen baš za njihovu ulogu (Role). Kao i za svaki zadatak, i ovde ima mnogo rešenja, a mi ćemo navesti dva: koristeći ugrađenu Laravel autentifikaciju i koristeći Fortify paket za autentifikaciju. Preusmeravanje ako koristie Laravel Fortify Ako već […]

Greška 404 u Laravelu

Ako je ruta ispravno definisana i još uvek dobijate 404 grešku, onda postoji nekoliko mesta gde se problem može javiti. Evo nekoliko koraka koje možete preduzeti kako biste dijagnostifikovali problem: Redosled ruta Važno je obratiti pažnju na redosled definisanja ruta u web.php. Ako imate Route::resource(‘patients’, PatientController::class);  pre Route::get(‘/patients/check’, [PatientController::class, ‘checkPatientExists’])->name(‘patients.check’);  Laravel će interpretirati check kao […]